[PD] just...

kurt stockman kurt at kapotski.be
Tue Nov 11 11:43:12 CET 2003


it's on! : http://pd.iem.at/pdwiki/index.php?PdStaminee + see 'agenda' at
www.vooruit.be:

STAMINEE31:

'user meeting focusing on humanoid - machine interaction. meet your favorite
developer, learn how to solder nano-electronics, explore your inner digital
soul, have a beer, have two...'

|---start dutch---
PDStaminee is het fysiek samenkomen (want het gebeurt meestal alleen in
cyberspace)van computerfreaks die geïnteresseerd zijn in het raakvlak van
computertechnologie en kunst. Een boel mensen zijn er volop mee bezig,
meestal thuis! Hoewel er veel internetcontact is tussen gelijkgestemde
zielen, is het toch interessant om af en toe een echte samenkomst te
organiseren. Het is het uitgelezen moment om te tonen wie wat doet en en wie
waar eventueel strop zit, het samenkomen geeft ruimte om ervaringen uit te
wisselen, en het kan leiden tot nieuwe samenwerkingen. Gelijkaardige
rendez-vous bestaan al in De Waag in Amsterdam (Anatomix) en in Brussel met
Code31.

De Gentse Staminee's gaan niet met vaste regelmaat door, naargelang de
mogelijkheden om gasten uit te nodigen, worden ze samengeroepen. iets in die
aard Voor deze gelegenheid werken ze samen met Code31. Zij trekken voor een
dag naar Gent. Vandaar Staminee31. Pd ontmoet max, Of hoe nieuwe mensen met
andere technologieen in contact te brengen.

Wees in elk geval welkom op zaterdag 15/11 voor de eerste aflevering.
---end dutch---|code31 brings their 'Code Comunications Camp': True to their nature, Code 31
will embark on yet another exciting and unpredictable experiment. Provided
with a special number Staminee31 visitors are able to dial into the Code 31
head quarters and send information (be that sms, voice or image). This data
serves as source material for Code 31, and will be processed, synthesised,
analysed, manipulated and subsequently returned to the sender.|---start google_translation---
PDStaminee are the fysiek meet (because it generally only happens in
cyberspace) of medialiefhebbers which is interested in the raakvlak of
computer technology and art. An affair people is there in abundance busy,
generally at home! Although there is much Internet contact between
gelijkgestemde souls, it is nevertheless interesting from time to time a
real organise samenkomst. It is to the read to the end moment to who what
does and and who show where possibly strap sits.

Meeting gives space to compare notes, and it can lead to new cooperation.
Similar rendez-vous exists already in the waag in Amsterdam (Anatomix) and
in Brussels with Code31.

The Ghent Staminee's to continue not with fixed rule half-measure. According
to the need and the possibilities guests invite they are convened. For this
occasion it is cooperated there with Code31. They come down for a day to
Ghent. Hence Staminee31. PD met MAXIMUM, or how with other technologies with
each other new people in contact to put.

Indicated anyway welcome on Saturday 15/11 for the first delivery.
---end google_translation---|

google is your dumb friend :)


More information about the Pd-list mailing list