[PD] :. SONAR2005 - urgent - important .:

RBF-soft.[producing] rodri_DJ & ivan_VJ rbf_soft at hotmail.com
Wed Jun 15 17:46:04 CEST 2005


Versió en Català:

Hola,

Som David i Iván Rodríguez, RBF-soft. [producing], artistes electronics de 
Barcelona. Aquest dijous 16 de Juny a las 13:00 h. (una del migdia) 
presentem al festival SONAR2005, la nostra última obra anomenada VIFE _alpha 
v.01, aquesta obra és un interface virtual on l’ussuari pot crear ràpidament 
composicions visuals i sonores en temps real. Aquestes composicions les crea 
mitjançant els seus moviments i interaccions un güà sensorial creat 
especialment per aquesta obra artística.Tanbè s’ha creat l’R-CUBE IV, un 
hardware d’anàl·lisi d’aquests estímuls anal·lògics. Formes 3D es superponen 
per donar lloc a infinites combinacions de colors i estructures que busquen 
el perfecto equilibri amb el concepte de la Sinestesia com a trasfons.
http://www.sonar.es (Buscar secció Multimedia, dins de SonarEvents i 
sel·leccionar Sonarama).

Aquesta obra ha estat mostrada en el prestigios festival NIME’05 (New 
Interficies for Musical Expresions) a Vancouver – Canada, els dies 26-27 i 
28 de Maig d’aquest any.
http://www.nime.org

Els esperem aquest dijous, si estàn interesats els convidem i si per alguna 
raó enregistraren part del festival SONAR de dia, no dubtin en pasar-se pel 
Centre d’Art Santa Mònica, Rambla de Barcelona. En aquest centre estarme 
realitzant la nostra conferència-demostració de software-hardware.

Aprofitem aquesta ocasió per saludar-los molt cordialment.


No dubtin en contactar amb nosaltres,


Rodri_DJ & ivan_VJ
RBF-soft. [producing]
http://www.rbf-soft.com
rbf_soft at hotmail.com
+34 646 200 505 (David)
Versión en Castellano:

Hola,

Somos David e Iván Rodríguez, RBF-soft. [producing], artistas electrónicos 
de Barcelona. Este jueves 16 de Junio a las 13:00 h. (una del mediodía) 
presentamos en el festival SONAR2005, nuestra última obra llamada VIFE 
_alpha v.01, esta obra es un interface virtual donde el usuario puede crear 
rápidamente composiciones visuales y sonoras en tiempo real. Estas 
composiciones las crea mediante sus movimientos e interacciones gracias a un 
guante sensorial creado especialmente para esta obra artística. También se 
ha creado el R-CUBE IV, un hardware de análisis de esos estímulos 
analógicos. Formas 3D se superponen para dar lugar a múltiples combinaciones 
de colores y estructuras que buscan el perfecto equilibrio con el concepto 
de la Sinestesia como transfondo.
http://www.sonar.es (Buscar sección Multimedia, dentro de SonarEvents y 
seleccionar Sonarama).

Esta obra ha sido mostrada en el prestigioso festival NIME’05 (New 
Interficies for Musical Expresions) en Vancouver – Canada, los días 26-27 y 
28 de Mayo de este año.
http://www.nime.org

Les esperamos este jueves, si están interesados les invitamos y si por algún 
casual grabarán parte del festival SONAR de día, no duden en pasarse por el 
Centre d’Art Santa Mónica, Rambla de Barcelona. En este centro estaremos 
realizando nuestra conferencia-demostración de software-hardware.

Aprovechamos esta ocasión para saludarles muy cordialmente.


No duden en contactar con nosotros,


Rodri_DJ & ivan_VJ
RBF-soft. [producing]
http://www.rbf-soft.com
rbf_soft at hotmail.com
+34 646 200 505 (David)


More information about the Pd-list mailing list