[PD] :. SONAR2005 - CAT/CAST

Hans-Christoph Steiner hans at eds.org
Wed Jun 15 22:20:21 CEST 2005


Do you have an English version? I think a lot of us non-Latin-language 
speakers would like to know what's going on in Barcelona as well.  
Comprendo solo un pocito Español.

.hc

On Jun 15, 2005, at 11:51 AM, RBF-soft.[producing] rodri_DJ & ivan_VJ 
wrote:

> Versió en Català:
>
> Hola,
>
> Som David i Iván Rodríguez, RBF-soft. [producing], artistes 
> electronics de Barcelona. Aquest dijous 16 de Juny a las 13:00 h. (una 
> del migdia) presentem al festival SONAR2005, la nostra última obra 
> anomenada VIFE _alpha v.01, aquesta obra és un interface virtual on 
> l’ussuari pot crear ràpidament composicions visuals i sonores en temps 
> real. Aquestes composicions les crea mitjançant els seus moviments i 
> interaccions un güà sensorial creat especialment per aquesta obra 
> artística.Tanbè s’ha creat l’R-CUBE IV, un hardware d’anàl·lisi 
> d’aquests estímuls anal·lògics. Formes 3D es superponen per donar lloc 
> a infinites combinacions de colors i estructures que busquen el 
> perfecto equilibri amb el concepte de la Sinestesia com a trasfons.
> http://www.sonar.es (Buscar secció Multimedia, dins de SonarEvents i 
> sel·leccionar Sonarama).
>
> Aquesta obra ha estat mostrada en el prestigios festival NIME’05 (New 
> Interficies for Musical Expresions) a Vancouver – Canada, els dies 
> 26-27 i 28 de Maig d’aquest any.
> http://www.nime.org
>
> Els esperem aquest dijous, si estàn interesats els convidem i si per 
> alguna raó enregistraren part del festival SONAR de dia, no dubtin en 
> pasar-se pel Centre d’Art Santa Mònica, Rambla de Barcelona. En aquest 
> centre estarme realitzant la nostra conferència-demostració de 
> software-hardware.
>
> Aprofitem aquesta ocasió per saludar-los molt cordialment.
>
>
> No dubtin en contactar amb nosaltres,
>
>
> Rodri_DJ & ivan_VJ
> RBF-soft. [producing]
> http://www.rbf-soft.com
> rbf_soft at hotmail.com
> +34 646 200 505 (David)
>
>
>
>
> Versión en Castellano:
>
> Hola,
>
> Somos David e Iván Rodríguez, RBF-soft. [producing], artistas 
> electrónicos de Barcelona. Este jueves 16 de Junio a las 13:00 h. (una 
> del mediodía) presentamos en el festival SONAR2005, nuestra última 
> obra llamada VIFE _alpha v.01, esta obra es un interface virtual donde 
> el usuario puede crear rápidamente composiciones visuales y sonoras en 
> tiempo real. Estas composiciones las crea mediante sus movimientos e 
> interacciones gracias a un guante sensorial creado especialmente para 
> esta obra artística. También se ha creado el R-CUBE IV, un hardware de 
> análisis de esos estímulos analógicos. Formas 3D se superponen para 
> dar lugar a múltiples combinaciones de colores y estructuras que 
> buscan el perfecto equilibrio con el concepto de la Sinestesia como 
> transfondo.
> http://www.sonar.es (Buscar sección Multimedia, dentro de SonarEvents 
> y seleccionar Sonarama).
>
> Esta obra ha sido mostrada en el prestigioso festival NIME’05 (New 
> Interficies for Musical Expresions) en Vancouver – Canada, los días 
> 26-27 y 28 de Mayo de este año.
> http://www.nime.org
>
> Les esperamos este jueves, si están interesados les invitamos y si por 
> algún casual grabarán parte del festival SONAR de día, no duden en 
> pasarse por el Centre d’Art Santa Mónica, Rambla de Barcelona. En este 
> centro estaremos realizando nuestra conferencia-demostración de 
> software-hardware.
>
> Aprovechamos esta ocasión para saludarles muy cordialmente.
>
>
> No duden en contactar con nosotros,
>
>
> Rodri_DJ & ivan_VJ
> RBF-soft. [producing]
> http://www.rbf-soft.com
> rbf_soft at hotmail.com
> +34 646 200 505 (David)
>
>
>
> _______________________________________________
> PD-list at iem.at mailing list
> UNSUBSCRIBE and account-management -> 
> http://lists.puredata.info/listinfo/pd-list
>

________________________________________________________________________ 
____

"If nature has made any one thing less susceptible than all others of 
exclusive property, it is the action of the thinking power called an 
idea, which an individual may exclusively possess as long as he keeps 
it to himself; but the moment it is divulged, it forces itself into the 
possession of everyone, and the receiver cannot dispossess himself of 
it."

                                     
  - Thomas Jefferson
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 2353 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.puredata.info/pipermail/pd-list/attachments/20050615/b27dd444/attachment.bin>


More information about the Pd-list mailing list